Wie ben ikVoor wieOudersLeerkrachten en pedagogenPositief opvoedenWerken met videobeeldenOuderschap BlijftContactKosten
Leerkrachten en pedagogen

Mijn Opvoedcoach levert een bijdrage aan het versterken van de professionele kwaliteit in de pedagogische omgeving van kinderen.

Voor leerkrachten en pedagogen is het ene kind makkelijker te hanteren in de klas of groep dan het andere kind. Soms is het prettig als een deskundige mee kijkt naar het gedrag van het kind om er op deze manier achter te komen hoe het kind het beste geholpen kan worden.

Door Mijn Opvoedcoach mee te laten kijken in de klas of de groep, eventueel met behulp van de videocamera (zie VIB onder "WERKEN MET VIDEOBEELDEN"), kan het gedrag van het kind beter in beeld gebracht worden.

Vanuit dat gegeven kan er een gericht handelingsplan worden opgesteld.

Nu het passend onderwijs is ingevoerd, is de diversiteit aan kinderen in de klas gegroeid.
Mijn Opvoedcoach helpt je graag om te kijken hoe je het beste om kunt gaan in de klas, met een kind met bijvoorbeeld ADHD, ADD of een stoornis binnen het autistisch spectrum.

Mijn Opvoedcoach heeft een aantal trainingen ontwikkeld, die bij kunnen dragen aan het professioneel werken met kinderen. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Positief opvoeden
  • Het loopt anders en dan?
  • Oplossingsgericht werken
  • Werken met beelden

Mocht er een andere vraag spelen op school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, dan wil ik graag met je meedenken over een mogelijk ander aanbod.Wie ben ikVoor wieOudersLeerkrachten en pedagogenPositief opvoedenWerken met videobeeldenOuderschap BlijftContactKosten