Wie ben ikVoor wieOudersLeerkrachten en pedagogenPositief opvoedenWerken met videobeeldenOuderschap BlijftContactKosten
Werken met videobeelden

Video Home Training (VHT) is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding.
Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de Opvoedcoach samen met jou als ouder besproken en geanalyseerd, met als doel de ouder helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van je kind. Hierdoor ben je als ouder (weer) beter in staat je kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

Mijn ervaring wijst uit dat de meeste ouders bij het terugkijken van de beelden zelf goed kunnen zien wat hun kind nodig heeft en vervolgens kunnen formuleren hoe zij hun eigen handelen kunnen afstemmen op de behoeftes van hun kind.

Opvoeding kan (tijdelijk) problemen geven onder andere doordat:

  • Het tempo van de ouders/opvoeders onvoldoende is afgestemd op dat van het kind.
  • Het kind extra kwetsbaar is door specifieke ontwikkelingsproblemen.
  • Ouders/opvoeders niet duidelijk hebben wat het kind nodig heeft aan ondersteuning en begeleiding.
  • Broertjes en zusjes extra steun nodig hebben om samen te kunnen spelen en praten.
  • Er door allerlei tegenslag onvoldoende aandacht en energie is voor de opvoeding.

Video Interactie Begeleiding (VIB) heeft zich ontwikkeld naast de methode video-hometraining. VIB wordt ingezet in de professionele werksituatie, met name om de communicatie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren.

Net als bij VHT worden bij de VIB korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang tussen de professionele opvoeders en kinderen. Deze worden geanalyseerd en besproken met Mijn Opvoedcoach. Ouders kunnen te allen tijde bij dit traject worden betrokken.

Goed afstemmen op de behoeftes en de ontwikkeling van het kind is het vertrekpunt, vervolgens wordt er overlegd hoe de volwassenen positief leiding kunnen geven aan de ontwikkeling van het kind. Wie ben ikVoor wieOudersLeerkrachten en pedagogenPositief opvoedenWerken met videobeeldenOuderschap BlijftContactKosten